[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagmorgen gaat de preek over Exodus 32: de geschiedenis van het gouden kalf.

  1. Bekijk de volgende link: https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-doen/beeld-van-god.html#introvideo
  2. ‘Maak ons goden die vóór ons uitgaan’ zegt het volk tegen Aaron. Kan je dit verlangen van het volk begrijpen?
  3. Vergelijk de houding van Aaron eens met die van Mozes. Wat valt je op?

De verwerking voor de kinderen is hier terug te vinden.

De zendingscollecte a.s. zondag is bestemd voor het bijbelvertaalwerk werk in Kameroen. Margaret werkt als taalkundige voor een aantal gesproken talen in Kameroen. Zij onderzoekt deze talen en helpt mee aan het ontwikkelen van alfabetten en orthografieën. Een orthografie is een taalkundige beschrijving van de taal en bevat de letters en spellingregels die uiteindelijk gebruikt en toegepast gaan worden in het schrijven van de taal. Dit is het voorbereidend werk op het daadwerkelijke vertaalwerk. Op de website van Wycliffe is te lezen hoe het vertaalwerk en het kunnen lezen van de Bijbel in hun eigen taal levens verandert en bijdraagt aan het uitdragen van het Evangelie. Het is geweldig om als gemeente bij te dragen aan het ook op deze manier uitbouwen van Zijn Koninkrijk. Zo zijn wij allen medearbeiders door middel van deze collecte en voorbede voor het vertaalwerk. Arbeidt u mee?