[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema van de preek: ‘Onbegrijpelijke wegen!’ Of: ‘Weggestuurd….en toch….”

Schriftlezing: Genesis 21, 8-21

Tekst v/d preek: Genesis 21, 17c

Mogelijke vragen die betrekking hebben op de preek:

  1. Waarom werd Hagar weggestuurd uit Abraham’s tent? (vers 9-10)?
  2. Wat betekent dit voor Abraham (vers 11 en14)?
  3. Hoe troost God Abraham (vers 12 en 13)?
  4. Waarom blijft Hagar niet bij Ismaël (vers 15 en 16)?
  5. Wie bidt nu in deze geschiedenis tot God?
  6. Wat is Gods antwoord als we op een onbegrijpelijke weg verder moeten?