[Wijk 3&4] Bij de dienst

Lezing: Lukas 23: 1 t/m 34a

Gespreksvragen over het gelezen gedeelte:

  1. Pilatus vindt dat de Heere Jezus onschuldig is en daarom wil hij Hem vrijlaten. Het volk schreeuwt dat Jezus gedood moet worden. Waarom wil het volk dat?
  2. Zou jij kunnen bedenken wat Jezus verkeerd heeft gedaan?
  3. Waarom verdedigt de Heere Jezus Zich niet?
  4. Waarom huilden de vrouwen om Jezus en waarom zegt Jezus dat ze dat niet moeten doen?

Tekst voor de preek Lukas 23: 31

Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?

Drie aandachtspunten:

  1. Dor hout
  2. Groen hout
  3. Kruishout

Wat zou je van het verschillende hout kunnen zeggen ?

Wat betekent ‘oordeel / straf’  voor het ‘dorre’  en het ‘groene’?

Wat / Wie bedoelt Jezus met ‘dorre hout’?

Wie  wordt / worden   er vergeleken met het ‘groene hout ?

Wat heeft ‘kruishout’  ermee te maken ?