[Wijk 3&4] Bij de dienst

Vragen bij de dienst:

  • Wat raakt u en jou in dit Lijdensevangelie?
  • Wat roept vragen op?
  • De gehoorzaamheid van de Heere Jezus is hier het eerste voordat gehoorzaamheid van ons wordt gevraagd. Wat betekent die volgorde voor u en jou?
  • Hoe zou u aan een buitenstaander het verschil tussen geloof en ongeloof willen uitleggen aan de hand van dit bijbelgedeelte en de preek hierover?