[Wijk 3&4] Bij de dienst

De volgende vragen kunnen gebruikt worden om verder na te denken of verder te praten over de dienst:

1.     In de preek werden verschillende betekenissen genoemd van het zwijgen van Jezus voor Herodes. Welke? En welke heeft u of jou het meeste te zeggen?

2.     Zien en zien is twee, werd gezegd in de preek. Wat betekent dat in dit gedeelte en hoe komt het tot een echte ontmoeting met de Heere Jezus? En wat is dat?

3.     Doet het u en jou wat om Jezus te zien lijden? Zo ja, wat? En als het u niet wat doet, hoe komt dat?

4.     In de preek is gezegd dat het zinvol is eens te kijken naar wat de bron of kern is van je vriendschappen. Herken je dat er verschillende fundamenten zijn, positieve en negatieve? Wat moet en kun je doen als de bron een negatieve is?