[Wijk 3&4] Bij de dienst

Enkele vragen bij de preek over Lukas 23 : 46a.

‘En Jezus riep met luide stem en zei: Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’

Wat de Heere Jezus hier zegt / bidt, noemen we een ‘kruiswoord.’ Kruiswoorden zijn de woorden die de Heere Jezus sprak vanaf het kruis.

 1. Weet je nog andere kruiswoorden die Hij gesproken heeft? (Het zijn er zeven)
 2. Het thema van de preek is: ‘Veilig in Vaders handen’. Wanneer voel jij je veilig?
 3. Voor je naar bed gaat doe je toch je avondgebed?
  • Vind je dat belangrijk?
  • Wat betekent het voor je?
  • Wat zeg je dan tegen de Heere?
  • Wat betekent het voor u?
 4. ‘In Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Wat zegt de Heere Jezus daar eigenlijk mee.
 5. Waarom moest de Heere Jezus zo zwaar lijden?
 6. Wat betekent het voor u / voor jou dat het offer van de verzoening gebracht is?
 7. Het leven van de Heere Jezus was er op gericht om de wil van Zijn Vader te doen.
  • Hoe is dat bij u / bij jou?
  • En als het anders is: hoe komt dat dan?
 8. De Heere Jezus zegt hier weer ‘Vader’. Eerder (zie: Mattheüs 27 : 46) riep Hij: ‘Mijn God, Mijn God…’ Hoe komt het dat de Heere Jezus God nu weer ‘Vader’ noemt?
 9. De woorden die de Heere Jezus spreekt, zijn een citaat uit Psalm 31. In Psalm 31 betekent dit gebed: Ik geef me over in Gods handen, in Gods bewaring. Zoals wij bidden: ‘Houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht.’ Wat betekent dit voor de Heere Jezus, terwijl Hij gaat sterven?
 10. De Heere Jezus ging slapen in het vertrouwen dat Hij zal opstaan op de paasmorgen. Kunnen wij zo ook gaan ‘slapen’ (sterven)?