[Wijk 3&4] Bij de dienst

Jezus Christus, de Levende is onze troost

Tekst voor de preek is Openb.1: 17 en 18.

Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

1 Waarom is Hij de troost?

 • Hij is de Ik Ben, zoals God de Ik ben Die Ik ben is (Ex.3:14)
 • Hij is de Eerste en de Laatste (zoals God, Jesaja 41:4)
 • Hij is de Levende (Joh.11:25)

2 Wat is de troost die we in Hem vinden?

 • De IK Ben is bij Zijn gelovigen (Matth.28:20)
 • Hij is dood geweest, heeft het verlossingswerk volbracht (Joh.19:30)
 • Hij is de Levende tot in eeuwigheid, zet Zijn werk in de hemel voort:
  • Hij pleit voor ons, (1 Joh.2:1)
  • Hij zegent ons, (Lukas 24: 51)
  • Hij heeft alle macht (Matth.28: 18)

3 Voor wie is deze troost?

 • Voor wie als een dode zondaar aan Zijn voeten terecht komt
 • Niets in zichzelf heeft en onmachtig is
 • Bang is maar zich aan Jezus overgeeft
 • Luistert naar Zijn stem: Vrees niet!
 • Gelooft in de Gekruisigde, Die sleutels van dodenrijk en de dood zelf heeft
 • Wie in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden 1 Joh.1)
 • Wie in Hem gelooft zal leven, al is Hij gestorven (Joh.11: 25)