[Wijk 3&4] Bij de dienst

Verschijning

Openbaring 1 vers 18/19

en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.

De preek gaat over de verschijning van de Heere Jezus aan Johannes op Patmos. Deze verschijning wordt gezien in het verlengde van de verschijning aan de avond van de opstandingsdag. Toen Jezus Zijn discipelen begroette en hen zond in de wereld om het Evangelie van vergeving der zonden overal bekend te maken.

Ook in deze nieuwe verschijning stelt Jezus, dat Hij als die dood was en die leeft het centrum van wereldgeschiedenis is.

Opdracht

Probeer in uw of jouw eigen leven de vraag te stellen hoe Jezus past in je leven en wat dat betekent voor je geloven, denken en handelen op dit moment en je voornemen op de toekomst.