[Wijk 3&4] Bij de dienst

Filippensen 1:11

 Gespreksvragen

  1. Wanneer kwam de Heere uw leven binnen? Welke momenten waren daarin van betekenis?
  2. Op welke manier bent u betrokken op het werk in Gods Koninkrijk? Welke zaken die te maken hebben met Gods Koninkrijk komen in uw gebed aan de orde?
  3. Waarom is het voor u zo troostvol dat God Zijn werk afmaakt? Waaraan kun je zien dat God Zijn werk afmaakt?
  4. Ziet u uit naar de wederkomst van de Heere Jezus? Wat verwacht u daarvan?