[Wijk 3&4] Bij de dienst

De vragen ter verwerking van de dienst voor de volwassenen:

  1. Petrus spreekt over ‘opnieuw geboren zijn’. Wat is daarvan volgens hem een kenmerk?
  2. Christus is als ‘een levende steen’. Wat betekent dat? Hoe komt Petrus aan dit beeld? Zie Jes.8:14; 28:16; Dan.2:44,45; 1Kor.10:4.
  3. Christenen zijn ook levende stenen. Waaruit blijkt dat?
  4. Is onze gemeente een geestelijk huis? Zie 1 Kor. 10:3 en 1 Petr. 4:17.
  5. Hoe vervult u uw priesterschap? Vgl. Ps.51:17; 141:2; Op.8:3,4 en Ps.50:14,23; 69:31; Heb.13:15 plus Rom. 12:1.
  6. Begrijpt u/jij nu wat ‘Pasen na Pasen’ betekent?