[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema: ‘Tot weerzien!’

Tekst voor de preek: Johannes 14 : 2b

Vragen ter verwerking en overdenking bij de dienst:

 1. De Heere Jezus zei: ‘ik ga weg’
  • Waar naartoe dan?
  • En waarom?
 2. Afscheid nemen… Iemand waar je veel van houdt, niet meer zien / ontmoeten, wat
  • betekent dat voor je?
  • doet dat met je?
 3. Waarom vonden de discipelen afscheid nemen van de Heere Jezus zo moeilijk?
 4. Nu de Heere Jezus van de aarde is weggegaan, waar hebben de discipelen / u / jij / ik nu houvast aan?
 5. Beseffen we dat de Heere Jezus moest heengaan / weggaan,
  • juist voor ons?
  • Hoe zit dat dan?
 6. Wat
  • doet de Heere Jezus in de hemel?
  • betekent dat voor ons?