[Wijk 3&4] Bij de dienst

Zondagmorgen begint Ds. Teeuw een prekenserie over ‘De zeven gemeenten’. We vinden aan het begin van het bijbelboek Openbaring zeven brieven. Brieven die de Heere Jezus laat schrijven aan concrete kerken van toen, maar tegelijk met een boodschap voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Komende zondag hopen we met de hulp van de Heilige Geest in de spiegel van de eerste brief te kijken. Daarvoor reizen we af naar de grote havenstad Efeze.

Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7.