[Wijk 3&4] Bij de dienst

Thema voor de preek: “Dienen of verdienen”
1) We hebben gehoord over China, hoe kijk u/jij naar de verhouding tussen cultuur en de Bijbel?

2) Waar gaat het om bij ‘dienen of verdienen’, dus wat zijn de verschillen?
– Waaruit bleek dit in de preek?

3) De volgende vraag bekijkt het dienen van de HEERE vanuit twee gezichtspunten:
a) Waarom zou je de HEERE dienen?
b) Waarom zou je de HEERE niet dienen?

De verwerking voor de kinderen kunt u via de volgende link downloaden.