[Wijk 3&4] Bij de dienst

Serie ‘Joodse feesten’: Jom Kippoer

De 10 dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer worden genoemd: ‘De ontzagwekkende dagen’. Dagen van voorbereiding op het grote feest van Jom Kippoer. Grote Verzoendag. Ik denk één van de meest kostbare geheimen van de kerk. De bediening van de verzoening. Zondag wordt het hoorbaar en zichtbaar in Woord en Sacrament.

We lezen Leviticus 23: 26-32.

Heilig Avondmaals collecte voor Commissie Hulp Roemenië

Wat een voorrecht dat we weer het Heilig Avondmaal mogen vieren. De collecte is bestemd voor het werk van onze eigen Commissie Hulp Roemenië. Uw betrokkenheid is erg groot en wordt zeer gewaardeerd. Bijna ieder gemeentelid brengt van tijd tot tijd kleding, schoenen, linnen- en speelgoed naar de locatie waar de Voedselbank is gevestigd. Ook de vrijwilligers die vervolgens alle spullen sorteren en inpakken en ‘vervoerklaar’ maken voor transport voelen zich betrokken bij dit prachtige stuk gemeentewerk. Velen van u ( zowel ouderen als jongeren ) hebben de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan één of meerdere gemeenten.  De gemeenteleden  in  Micula, Lapusel en Zerindu Mic waarderen het juist nu in deze coronatijd heel erg dat we als gemeente hen helpen met onze transporten en diaconale hulp.  Het geld  van de Heilig Avondmaalcollecte  wordt gebruikt  om de kosten van vervoer van de ingezamelde kleding  te  betalen. Daarnaast is een deel van het geld bestemd voor een diaconaal potje in ieder dorp (jaarlijks € 900) om gemeenteleden te helpen bij hoge ziektekosten. Naast het  ondersteunen van deze gemeenten  helpt de CHR ook door geld beschikbaar te stellen voor de opvang  van daklozen in Boedapest en de opvang en begeleiding van (wees) jongeren naar een zelfstandig bestaan (Pro Vita) in Baia Mare. Iedere euro die u geeft, komt echt voor 100% ten goede aan deze projecten. Wilt u een gift  overmaken dan kan dit aan Diaconie Hervormde Gem. Sliedrecht  rekeningnr. NL25 RABO 0359322719 onder vermelding Heilig Avondmaal.