[Wijk 3&4] Bij de dienst

We zijn Leviticus 23 inmiddels ver door gepreekt. Na de Sabbat verdiepten we ons in Rosj Hasjana, Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest. Afgelopen zondag stonden we in Woord en Sacrament stil bij Pesach. Voor a.s. zondag staat het Wekenfeest op de kalender.

Schriftlezing: Leviticus 23: 15-22.

Israëlzondag

Deze zondag is ook de Israëlzondag. Eén zondag per jaar om extra stil te staan bij het volk Israël. We zingen Psalm 122.

Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.