[Wijk 3&4] Bij de dienst

Doelcollecte

De corona-ramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is (terzijde: wij zijn ons de gevoeligheid van de keuze wel of niet vaccineren bewust). Samen met kerken wereldwijd en graag samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Kerk in Actie slaat met samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en steun deze actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. Wie een  gift  wil  overmaken vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de QR code tijdens de Kerkdienst te gebruiken. Wij vragen of u de medemensen in India en Nepal wilt gedenken, welke relatief laat de corona bestrijdingmiddelen wordt aangeboden, in gebed en gift wilt gedenken. Namens de diaconie, Huib Visser.