[Wijk 3&4] Bij de dienst

Petrus, daar kun je wel een losse prekenserie over beginnen! Dat gaan we niet doen, maar de diensten rond het Heilig Avondmaal geven wel mooi de gelegenheid iets dieper in te gaan op deze bijzondere discipel. Daarom twee keer over Petrus. Voor nu de voorbereidingsdienst: ‘Petrus (deel 1)’ en volgende week rond het Avondmaal: ‘Petrus (deel 2)’.

Uitgangspunt voor de preek vormt de geschiedenis van de verloochening uit Mattheüs 26.

Gezegende zondag!