[Wijk 3&4] Bij de dienst

‘Geloven en/in …’

Het was bijzonder onderwijs afgelopen zondag. Die oude Mozes, met zijn hartstochtelijke verlangen: ‘Och, of al het volk des HEEREN profeten waren! Dat God Zijn Geest over hen allen gaf’.

Klein Pinksteren… Het vloertje onder de serie is gelegd, zondag vervolgen we met deel 2. In deze dienst van 10.45 uur zal naast het Woord ook het sacrament van de Heilige Doop worden bediend.

Thema: ‘Geloven en/in de Heilige Geest’.

Zondag zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan:

  • Micha van der Weijden, zoon van Corne en Jessica
  • Suze Boele, dochter van Henrik en Marije
  • Rosy Stout, dochter van Hans en Monica

We wensen in het bijzonder de doopouders een rijk gezegende dienst!