[Wijk 3&4] Bij de dienst

D.V. zondagavond mag A.L. (Ard) Maas. worden bevestigd als ouderling en als diaken mogen wij C.E. (Corné) van der Weijden, welkom heten in wijkkerkenraad 3. We zijn er dankbaar voor. Net als voor de terugkeer in het ambt van broeder Gert Harrewijn. Ditmaal in wijkkerkenraad 4. Ook zij kunnen niet zonder Leiding, dus ons gebed mag daar naar uitgaan.

Serie ‘De Heilige Geest’ (slot): De doop met de Heilige Geest

Zondagavond sluiten we de serie over de Heilige Geest af. Stapsgewijs hebben we dan in vijf preken de volgende aspecten behandeld:

  • Als eerste het verlangen naar het werk van de Heilige Geest (Mozes’ uitroep: ‘Och, of allen van het volk van de Heere profeten waren, dat God Zijn Geest over hen gaf’);
  • Vervolgens hoorden we hoe de Heilige Geest een zondaar het geloof schenkt (1 Kor. 12: ‘Niemand kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest);
  • Daarna ging het over vrucht dragen voor Hem (Galaten 5 en 6);
  • Op Hemelvaartsdag stonden we stil bij de gaven die de Geest wil geven (1 Kor. 12);
  • Tot slot over ‘De doop met de Heilige Geest’.

Belangrijk onderwijs, we bidden om de krachtige werking van Pinkstergeest in ons midden!