[Wijk 3&4] Bij de dienst

Serie ‘Mozes’ (2): Wonderlijke kinderjaren

In de verkondiging voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal luisteren we naar Exodus 2: 1 t/m 10. Over de wonderlijke geboorte en de kinderjaren van Mozes gaat het daar. Wat doet Mozes in het paleis van farao? De Heere zegene de bediening van Woord en Sacrament!