[Wijk 3/4] Bij de dienst

Zondagmorgen lezen we Hand. 2: 22-40 en Heb. 6: 4-6. Kerntekst is Hand. 2: 36b: ‘Deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. We worden bepaald bij de Heilige Geest Die overtuigt.

 Enkele opmerkingen vooraf:

  1. De Joden ontdekken dat ze zich ontzettend vergist hebben. Heb jij je ook wel eens ontzettend vergist?
  2. Wat valt je op aan de preek van Petrus?
  3. In Hebr. 6: 6 gaat het over het ‘opnieuw kruisigen van de Zoon van God’. Hoe zou Jezus door ons opnieuw gekruisigd kunnen worden?
  4. Wij kunnen slechts getuigen; de Geest overtuigt. Bid dat dit ook zondag d.m.v. de prediking mag gebeuren. Bid ook dat de prediking een stimulans mag zijn om vrijmoedig te getuigen.

Voor de kinderen is er vanuit de commissie Kind en Eredienst het volgende stencil gemaakt voor verwerking van de preek.