[Wijk 3&4] Bij de dienst

De eerste kennismaking met Maleachi zit erop. Een wat onstuimige, felle profeet. Komende zondag gaan we verder van hem horen. Of beter: van Hem horen. Een profeet is immers slechts het kanaal waardoor de hemel tot de aarde spreekt. We lezen hoofdstuk 1 uit. Op het moment van schrijven weet ik nog niet precies wat de boodschap wordt. Bidt u mee om het licht van de Heilige Geest?

Uitgangspunt: Maleachi 1: 6-14.

Doelcollecte

De doelcollecte rond de vieringen van het Heilig Avondmaal op 28 november zijn bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De Herberg mag een verlengstuk van (ook) onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. De Herberg vormt een tijdelijk huis en biedt geestelijke begeleiding aan gemeenteleden die, om welke reden dan ook, tijdelijk afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die echter niet kostendekkend is. De genoemde giften en het werk van veel vrijwilligers maken het waardevolle werk van de Herberg mogelijk. Wie naast gebed geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’.