[Wijk 3&4] Bij de diensten

Voor de derde keer neemt de profeet het woord. De eerste keer was het een boodschap vol liefde. ‘God heeft jullie lief, Israël’. Zijn tweede preek was scherp en striemend. ‘Jullie offeren de restjes, de zieke en kreupele dieren, dat is goed genoeg voor de Heere’. Maar de Heere hoeft die offers niet. En toch: ‘Tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat Hij jullie genadig zij’. Dat werd zichtbaar in de tekenen van brood en wijn. Die zachtheid van Gods aanschijn in het Kind van Bethlehem. Zondag het derde gesprek. Uitgangspunt is Maleachi 2. Gezegende zondag!