[Wijk 3&4] Bij de middag/avonddienst

Een nieuwe prekenserie! Iets heel anders. Over de Joodse feesten. Ds. Teeuw heeft er zich ooit tijdens een studiekring al eens mee bezig gehouden en heeft altijd het verlangen gehad er een keer een prekenserie over te houden. De verschillende feesten hebben hun eigen karakter en betekenis. En het mooie is dat we met een aantal komende weken haast gelijk op lopen met Israël.

Globaal wordt de indeling als volgt:

  • Inleiding + Sabbat
  • Nieuwjaarsdag (Bazuingeklank)
  • Grote Verzoendag
  • Loofhuttenfeest
  • Pascha
  • Ongezuurde broden
  • Eerstelingen
  • Wekenfeest

Zondagmiddag en -avond de inleiding. Waarom viert Israël feesten? Waar komt de Sabbat vandaan? We lezen het begin van Leviticus 23.