[Wijk 3&4] Censura Morum

Voorafgaand aan het Bezinningsuur wordt er altijd Censura Morum gehouden. Wat en waarom is dat? Letterlijk betekent het: onderzoek naar zeden. Het Censura Morum geeft gelegenheid om eventuele belemmeringen te melden bij de kerkenraad die een waardige viering van het Heilig Avondmaal kunnen verhinderen. Dit kan gaan over jezelf of over andere gemeenteleden, zie daarvoor het zondenregister uit het formulier. Overigens moet het, wanneer het gaat om een lid van de gemeente, gebeuren volgens de richtlijnen die de Heere Jezus geeft in Mattheüs 18: 15-18. Ook als kerkenraad hebben we voorafgaand aan het Heilige Avondmaal zo’n moment. We vragen elkaar als broeders of er iets is wat een gezegende viering in de weg zou kunnen staan. En we bidden samen om Gods heilvolle aanwezigheid in de bediening van Woord en Sacrament.