[Wijk 3&4] Doopzitting

In verband met de doopbediening op zondag 11 maart in de tweede morgendienst in de Grote Kerk, zal er op woensdag 28 februari doopzitting worden gehouden om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Beide doopouders worden met hun trouwboekje verwacht. Doopouders van zowel wijk 3 als 4 wordt verzocht zich bij Ds. Van der Veen aan te melden.