[Wijk 3&4] Doopzitting

Op D.V. zondag 7 juli wordt de Heilige Doop bediend tijdens de tweede morgendienst. In verband daarmee is er op woensdag 26 juni doopzitting. Ouders die hun kindje willen laten dopen wordt verzocht zich bij ds. Den Boer aan te melden. We beginnen om 20.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. We komen bij elkaar in het Dienstgebouw.