[Wijk 3&4] Doopzitting

D.V. zondagmorgen 27 september wordt de Heilige Doop bediend in het midden van de gemeente. In verband hiermee is er doopzitting op woensdagavond 16 september. We komen van 20.00 tot 21.30 uur bij elkaar in het Dienstgebouw. Beide ouders worden verwacht. Doopouders kunnen zich bij mij aanmelden.