[Wijk 3&4] Doopzitting

I.v.m. de bediening van de Heilige Doop op zondag 27 juni in de morgendienst van 9.30 uur, zal er doopzitting worden gehouden op woensdagavond 23 juni. Deze vindt plaats in het Dienstgebouw en begint om 20.00 uur. Beide doopouders worden er verwacht.

De doopouders wordt gevraagd om zich vooraf bij ds. Teeuw te melden, bij voorkeur via e-mail.