[Wijk 3&4]Stemmingsvergadering

Wij herinneren u aan de verkiezingsavond op donderdag 8 december 2022. Deze avond, bedoeld voor belijdende leden van wijk 3 en 4, begint om 20.00 uur in de Grote Kerk en niet zoals eerder in het Kerkblad is vermeld om 19.30 uur.

Het programma start om 20.00 uur met de zes-jaarlijkse stemming. Op de avond zelf zal een toelichting gegeven worden op de twee mogelijkheden die we hebben om te komen tot een kandidaatstelling ambtsdragers vanaf het jaar 2023. Vervolgens zal er een stemming plaatsvinden.

Als de stemronde achter de rug is zal de belijdende leden van wijk 4 gevraagd worden te blijven zitten. Dit in verband met de verkiezing in de vacature Evangelisatieouderling voor wijk 4, waarvoor de betreffende wijkkerkenraad het volgende dubbeltal heeft opgesteld (in alfabetische volgorde):

  • A.A. (Bram) de Groen, Van de Houten Willemsplein 5;
  • A.G. (Ton) den Hartog, Baanhoek 80.

Voor de goede orde: deze verkiezing valt nog onder de kandidaatstelling ambtsdragers zoals die tot en met het jaar 2022 van toepassing is. Wij hopen u als belijdend lid op deze avond te ontmoeten en vragen uw gebed voor deze verkiezing.