[Wijk 4] Bevestiging ambtsdragers

Deze zondag staat in het teken van de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Wij lezen samen Matthéüs 15: 29 – 39. De tekst voor de preek is Mattheüs 15: 32: ‘En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken.’ Het thema voor de dienst is: Bewogenheid.

In de tweede morgendienst in de Grote Kerk zullen de nieuwe broeders van de kerkenraad in het ambt worden bevestigd:

  • A. van Beest
  • T.C.C. den Braanker
  • Z.C. Brinkman
  • M.J. Elderson
  • J.P.J. de Groot

Wij nemen in deze dienst afscheid van de broeders C. Huijser, T.M Groothedde, M. Korevaar, W. Meerkerk, G. Sekeris en M. van Vuren. Wij nemen later afscheid van onze schiba D.C. Blokland, omdat er nog iemand is aangewezen om zijn plek in te nemen.

Met dankbaarheid gedenken wij het werk dat zij in onze gemeente hebben mogen verrichten.

Na afloop van de dienst krijgt u de broeders de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen.

Wij bevelen het werk van de kerkenraad in uw voorbede en meeleven aan.