Wijkavond

De kerkenraad en de werkgroep ‘Hart voor de Wijk’ nodigt u en jou hartelijk uit voor de wijkavond op dinsdag 25 oktober in de Grote Kerk.

Het programma ziet er zo uit:

  • 20.00 uur: Opening (Jaap Braaksma, voorzitter van de kerkenraad)
  • 20.15 uur: Presentatie (Marjan Bisschop, lid van de werkgroep)
  • 20.30 uur: Gesprek in de blokken (onder leiding van de ouderlingen)
  • 21.15 uur: Plenaire terugkoppeling en uitwisseling (Jeroen Spek, lid van de werkgroep)
  • 21.30 uur: Sluiting en nagesprek in de brede wandelgangen.

De werkgroep heeft het programma voorbereid. Zij omschrijven het doel van deze avond als volgt: ‘De avond zal een soort (door)startmoment zijn voor wijkgericht werken. Gemeenteleden kunnen aan de hand van de dienende structuur die de werkgroep heeft bedacht en onder leiding van de blokouderling de volgende dag aan de slag.’ Uw en jouw aanwezigheid is niet alleen gewenst, maar bovenal dringend nodig.