Willem Jan op bezoek

Op D.V. zondagmorgen 10 september hoopt Willem-Jan de Wit bij ons aanwezig te zijn in de tweede ochtenddienst. Willem-Jan werkt in Egypte als docent aan het Evangelical Theological Seminary in Caïro. Als gemeente steunen wij Willem-Jan al enkele jaren via het GZB-deelgenotenproject. Aan het einde van de dienst zal Willem-Jan ons wat vertellen over zijn werk en de kerk in Egypte. Ook zullen er twee Egyptische predikanten aanwezig zijn.

Willem-Jan: ‘Christenen in Egypte hebben het niet altijd gemakkelijk. Van tijd tot tijd worden er bloedige aanslagen op hen gepleegd. Desondanks tref je in Egypte kerken vol ouderen en jongeren en kinderen aan en worden er nieuwe gemeenten gesticht. Het Evangelical Theological Seminary in Caïro leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld aan, die een goede theologische opleiding zoeken. Diverse oud-studenten van mij geven inmiddels zelf ook les aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan. Met de studenten die op het seminarie zelf wonen, heb ik ook tal van gesprekken buiten de colleges om, bijvoorbeeld om de exegese voor een preek door te spreken of om na te denken over de plaats van christenen in de samenleving.’