Woensdagavond-bijbelkring

“At the cross, at the cross” zingt Chris Tomlin, een lied dat gaat over de verzoening van al onze zonden, die Jezus teweegbrengt aan het kruis. Ons als christenen wordt gevraagd uit dankbaarheid daarvoor om dat kruis blijmoedig na te dragen, achter Hem aan. D.V. woensdagavond 21 januari gaan we hierover nadenken en van gedachten wisselen. We doen dat aan de hand van het 4e hoofdstuk uit het boek “In Zijn spoor” van Ds. van der Veen, wat over kruisdragen gaat. Hoe ver moeten/mogen we als christenen gaan om onszelf te verloochenen? Wat is je kruis eigenlijk? Is dat iets persoonlijks of is het iets wat strak is gedefinieerd is in de bijbel? Mogen/willen we dat delen met anderen, tot in elk detail of houden we het binnenskamers? Ook de vragen achterin elk hoofdstuk van dit boek kunnen en mogen gebruikt worden om je hierop voor te bereiden. Lees in ieder geval alvast Mattheüs 16: 13-28. We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, wonend op Busonisingel 17 en bereikbaar onder telefoonnummer 412111. We starten om 20.00 uur en zingen eerst enkele liederen. De koffie/thee staat klaar. Tot dan!