Woensdagavond-bijbelkring

Als het meest begerenswaardige op aarde ons al ten deel is gevallen, namelijk de genade van God. En als je dan ook nog beseft dat deze genade gratis is, wat hebben we dan nog meer nodig? Waarom willen dan toch zo vaak aan anderen laten zien wat we van onszelf hebben aan uiterlijkheden. Geld, goederen en genot staan die genade van God vaak in de weg. “Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,? Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten.” , zingt Psalm 73:13 ons toe.
We willen over de betekenis hiervan nadenken de komende keer dat we weer samenkomen.
D.V. woensdagavond 11 februari is deze volgende keer. We doen dat aan de hand van het 5e hoofdstuk uit het boek “In Zijn spoor” van Ds. van der Veen, wat over eenvoudig leven gaat.

Lees in ieder geval alvast Filippenzen 4: 10-20 en 1 Timotheüs 6: 3-10. We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, wonend op Busonisingel 17 en bereikbaar onder telefoonnummer 412111. We starten om 20.00 uur en zingen eerst enkele liederen. De koffie/thee staat klaar. Wees welkom!