Woensdagavond-bijbelkring

D.V. woensdagavond 22 april komen we bij elkaar om alweer de laatste bijbelkringavond van dit seizoen met elkaar te beleven. Het gaat deze avond over belijden. Wat belijden we als christenen en hoe doen we dat? Belijden wordt wel vergeleken met een reis die we maken. Waar moeten we op letten tijdens deze reis en hoe weten we of we nog steeds op het goede spoor zitten? In hoofdstuk 7 van het boek “In Zijn spoor” van ds. Van der Veen, dat over belijden gaat, staan handreikingen die de Bijbel geeft. Lees in ieder geval alvast Lukas 12: 4-12. We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, wonend op Busonisingel 17 en bereikbaar onder telefoonnummer 412111. We starten om 20.00 uur en zingen eerst enkele liederen. De koffie/thee staat klaar. Wees welkom!