Woensdagavond-Bijbelkring

D.V. woensdagavond 18 november komen we bij elkaar om onze Bijbelstudie te vervolgen met behulp van de Bijbel en het boek “Basislessen Geestelijke groei”. Deze keer gaan we nadenken over welke invloed de Satan in onze levens kan hebben, hoe hij hierbij te werk gaat en hoe we er met hulp van de Heilige Geest ons tegen kunnen wapenen. In hoofdstuk 15 van het boek staan aandachtspunten genoemd. De nadruk zal liggen op het waken, bidden en strijden. Lees in ieder geval alvast Efeze 6: 10-17 waar Paulus ons aanmoedigt om te strijden tegen de pijlen van de satan. We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, Busonisingel 17, bereikbaar onder telefoonnummer 0184412111. We starten om 20.00 uur en zingen eerst enkele liederen. De koffie/thee staat klaar. Een gezegende voorbereiding en wees welkom!