Woensdagavond-bijbelkring

De volgende keer dat we willen samen komen in het nieuwe jaar is woensdag 8 januari
2014. We willen dan hoofdstuk 12 uit het boek “Een vast fundament” van Arjan Baan
behandelen.
Wat  betekent het dat we als christenen met Christus zijn gekruisigd. Wat heeft
dat voor gevolgen?
We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, wonend op Busonisingel 17
en bereikbaar onder telefoonnummer 412111.
We starten om 20.00 uur. Tot dan!