Woensdagavond-bijbelkring

De volgende keer dat we willen samen komen is woensdag 11 december. We willen
dan hoofdstuk 11 uit het boek “Een vast fundament” van Arjan Baan behandelen.
Hierin gaat het over vervulling van de Heilige Geest. Dat vraagt volledige overgave
aan Jezus. Hoe doe je dat in deze maatschappij waarbij individualisering de boventoon
voert?
We komen bij elkaar bij Annemieke en Peter Honkoop, wonend op Busonisingel 17
en bereikbaar onder telefoonnummer 412111. We starten om 20.00 uur. Tot dan!