Woensdagavond-bijbelkring

Heiligmaking in ons leven wordt door God ingegeven maar vergt ook discipline van onszelf.
Daar zit het woord discipelschap in. Hoe gaan we daar mee om? We willen daar als
bijbelkring over nadenken.
We doen dat aan de hand van hoofdstuk 9 uit het boek “Een vast fundament” van Arjan Baan.
We komen woensdag 30 oktober  samen bij Conny de Boon, Reinenweer 67, tel. 410889.
We starten om 20.00 uur en iedereen is uiteraard van harte welkom!