Woensdagavond-bijbelkring

Met Christus in de hemel gezeten en nu al in eeuwigheid leven. Het zijn woorden die je echt tot je moet laten doordringen om ze te kunnen bevatten als dat al mogelijk is. En staan we daar nu dagelijks bij stil? We gaan het hier volgende keer over hebben. Deze volgende keer dat we willen samen komen is woensdag 19 maart. We willen dan verder gaan met hoofdstuk 14 uit het boek “Een vast fundament” van Arjan Baan. We komen bij elkaar bij Bart Willemsen, wonend op Beugelaar 3 en bereikbaar onder telefoonnummer 633335.
We starten om 20.00 uur. Tot dan! Hey!