Women to women

Women to Women is het vrouwennetwerk van Open Doors. Women to Women zet zich in voor vrouwen die worden vervolgd omdat ze in Jezus Christus geloven. U kunt daarbij helpen. Sluit u zich aan bij de gebedsgroep van Women to Women in Sliedrecht. Dinsdagavond 19 januari van 18.30 tot 19.30 uur bent u welkom bij Jeanette van Vuren, Molendijk 107. We maken gebruik van de gebedspunten, die Open Doors ons aanreikt.