Women to women gebedsgroep

In heel Nederland zijn honderden Women to Women gebedsgroepen actief om wereldwijd vervolgde en verdrukte christenvrouwen te steunen. Vaak zijn het de mannen die in de schijnwerpers staan, omdat ze gevangen zitten of omdat ze door hun beroep als voorganger gevaar lopen. De echtgenotes staan veelal in de schaduw, terwijl zij net zo de gevolgen van verdrukking ervaren. Ze weten wat het is om geen bron van inkomsten meer te hebben; ze worden nagekeken in het dorp en hun kinderen worden uitgejouwd. Dinsdagavond 15 september van 19.30 tot 20.30 uur bent u welkom bij Jeanette van Vuren, Molendijk 107. We maken gebruik van de gebedspunten, die Open Doors ons aanreikt.