Ziekenzalving

Onlangs schreven we in het Kerkblad en op de website over ziekenzalving. We willen u als gemeente laten weten dat zr. Jolanda Bot gevraagd heeft aan de kerkenraad of zij ziekenzalving mag ontvangen. Dit zal plaatsvinden op maandagavond 4 april bij Jolanda thuis. Hierbij zijn haar naasten aanwezig en namens de kerkenraad ouderling Ria Mudde en ds. Michiel Vastenhout. Samen hebben we toegeleefd naar de dienst van gebed en zalving, waarmee we uitspreken voor Jolanda te verlangen naar genezing, en dat we zoeken naar heelheid en verbinding met God, juist ook wanneer broosheid en beperking zich voordoen. Het gebed en de zalving vinden plaats in de huiselijke kring, maar tegelijk ook in het midden van de gemeente. Wij allen mogen actief bij het gebed betrokken zijn. Dat kan vanuit onze huizen, maar u kunt hiervoor ook bij elkaar komen in het CJMV-gebouw. Hier zal een kring van gemeenteleden aanwezig zijn om 20.00 uur. Weet u welkom om hierbij aan te sluiten.