Zingen na de dienst

Eerste Kerstdag, na de avonddienst, is er weer gelegenheid om samen kerstliederen te zingen. Iedereen is van harte welkom. We wensen u, namens de commissie Zingen na de Dienst, Gods zegen op het Kerstfeest.