Zingen na de dienst

Aanstaande zondag hopen we elkaar weer na de tweede dienst te ontmoeten om met elkaar te zingen. We leven toe naar het gedenken van de Hemelvaart van onze Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Het thema is daarom dit keer: Hemelvaart en Pinksteren. We zingen onder andere “Er komen stromen van zegen” en “Heer, Uw licht en uw liefde schijnen”. De commissie ziet uit naar uw komst.