Zingen na de dienst

Eerste kerstdag na de dienst van 18.00 uur willen we weer liederen met elkaar gaan zingen. We hebben een mooi programma gemaakt met nieuwere en oude kerstliederen.Van harte uitgenodigd.