Zingen na de dienst

D.V. zondag 24 maart na de tweede avonddienst is er  ‘Zingen na de dienst’. Het thema is: ‘Toekomst en eeuwig leven’. Mooie liederen en gezangen die betrekking hebben op het thema, willen we met elkaar zingen. Jong en oud is hartelijk welkom.