Zingen na de dienst

Zondagavond is er weer zingen na de tweede avonddienst in de Grote Kerk. Het valt precies op 5 mei en op die datum kun je eigenlijk alleen maar vaderlandse liederen zingen, en dat doen we dan ook. We hebben als thema ‘God, Nederland en Oranje’. De meest bekende liederen uit de Valerius’ Gedenck-clanck staan op het programma. Adriaen Valerius was notaris, tekstdichter en componist in de tijd van de 80-jarige oorlog. In zijn liederen vindt je dan ook deze hele geschiedenis terug. Zijn teksten zijn geschreven op bekende, vaak  door hem aangepaste, melodieën en zijn doordrongen van de calvinistische moraal. Het bekendste lied uit zijn bundel is het Wilhelmus dat in 1932 officieel ons volkslied is geworden.

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.

Commissie ‘Zingen na de dienst’.