Zingen na de dienst

Zondagavond a.s. is er weer zingen na de dienst. Op deze Israëlzondag willen we liederen zingen die in het teken staan van Israël. We zingen o.a. Daar in de heuvels van Judea en Israël verheug u in Uw Maker.
Hierbij nodigen wij iedereen uit om na de 2e avonddienst te blijven zitten of er speciaal er voor terug te komen.

De commissie